Det som utmärker Annelis konst är idérikedom där varje bild är i sig själv unik. Verklighetens verkan avgörs ofta i ångesten som i ” Den blindes väg” där lösningar på en trist tillvaro ger inte Anneli, utan låter oss själva döma och på så sätt öka vårt känslomässiga engagemang.

Det som ser ut som att växa i en existentiell avgrund, och fantasin är en enda försvarsmekanism, beror mestadels på slumpen, varför vi ser varken början eller slutet på hur ovisheten i livets kamp yttrar sig. I bilder ” Hon blev över både i början och slutet” och ”Ge sig av” kan man kanske avgöra någonting genom beslutsamhets process. Varats hårda villkor utesluter fortfarande inte hoppet. Gränsen till friheten mot svårigheter är själva fantasin i samspelet mellan andras och sin egen historia som i ”Människa och hus i undran” var man ifrågasätter orättvisan till en föråldrad fenomen, liksom i ”Trädbunden” visas en kopplat hund med frihetslängtan och detta återspeglas i hanns fri förstorad skuggaktig avbild i bakgrunden. Sådan genomskådning upplyses mot ”själs trista” miljöer, och allting sugs in i ett existentiellt vakuum av aktuell personlig patos som i ”Människa och hus i undran” vars lidande översträcker en länge sammanhang både i rumslig och tidsmässigt perspektiv i livet.

Finns det någon vilja om det ej är den ”rätta” för sitt eget bästa i livet. Då är man kanske mindre medveten om saker och ting som låter värre, men behöver ej nödvändigt innebära en mera lidandets väg liksom i ”Människa och hus i undran” där personifierad symbol som djävulen bidrar till avdramatiseringen av subjektiv lidande.

Anneli vill och samtidigt motsätter sig att få svaret på existentiella villkor i sina bilder. Det kan vara omöjligt att lösa innersta konflikter i verkligheten föreslår hon, men är osäker om varför det är så? Är vägen till friheten svårare än vi har förväntat oss och hur skall vi överbrygga den frågar hon sig i ”Kvinnan som red bort” (D.H. Lawrence) Optimismen är inte Annelis starka sida och hon ändrar sig i samtalet där hon ger ett annorlunda intryck. I vilket fall som helst blir kampen för livets goda upplyst om vad sakerna och svårigheterna kan bero på, som ger oss bättre möjligheter att själva försöka leta efter sanningen.

/ Boris N


Blandade artiklar

Hjälpmedelsinstitutet

Gratis hjälpmedel för personer med psykiska funktionsnedsättningar

- Appar som stöd
- Kognitionsappar
- Appar för kommunikation

Hjälpmedelsinstitutet

Kloka ord

Ju starkare och viktigare arbete, ju oundgängligare är vila och ro.

Carl Von Linné

Vi vill alla ha rykte om oss att vara frikostiga och vi vill köpa det billigt.

Mignon McLaughlin

En invaderande armé går att stå emot, men inte en idé vars tid är kommen.

Victor Hugo