"Det är måndag morgon, sista dagen som jag går till Byholmen".

Dessa tankar har funnits långt innan jag steg upp. Allt efter detta går på rutin i den första sega gryningen. Morgonkaffet, med stor sannolikhet att det piggar upp mig, dricker jag på Byholmen. Gamla väggar, ungefär från femtiotalet, har någonting i sig som påminner mig om en miljö där många sagor berättades, när vi var små. Våra nära och kära sparade inga ord när vi lyssnade tålmodigt och entusiastiskt på deras historier. De gamla som vistas längre eller kortare tid på Byholmen kan inte berätta sagor för sina anhöriga av den enkla anledningen, de är för dåliga eller har inga släktingar som besöker dem. Hur kommer vi in i bilden, vi som har olika konstiga handikapp men inte behöver vårdas på sjukhus eller sjukhem. Vi utnyttjar lokalerna och för inte så länge sen köpte de ett biljardbord, en TV och en gammal icke fullständigt fungerande dator. Detta är förmodligen anledningen till att det finns fler besökare idag än tidigare. Man kommer hit helt enkelt därför att man behöver koppla av med andra i en trygg miljö.


Anställda på Byholmen har haft stora omflyttningar och en av deras uppgifter idag är att laga mat, där alla kan hjälpa till. Maten är utmärkt och det här antagligen bidragit till att några fick stanna kvar på samma arbetsplats. De är mycket duktiga på att laga mat, jag har själv ätit här och vet vad jag pratar om.


Själva byggnaden påminner om en mysig hemmiljö med konstnärlig inriktning som tavlorna på väggarna bidrar till. Pianot i biblioteket är någonting för musikintresserade. Gratis lokaltidningar blandas i mängden av böcker från olika epoker, som ger de boende en möjlighet att känna igen sig i sin tid. En stor sal används ofta till olika fester, musikkoncerter och liknande där man finner ro eller spänning i tillvaron. Däremot är träfflokalerna där vi vistas mycket mindre men detta har personalen löst efter bästa förmåga. Man har helt enkelt minskat antalet opraktiska möbler och på så sätt fått mera tom plats i rummet. Med lite enkla idéer löste de problemet och fick flera tomma ytor, samtidigt som det är behagligare att vistas i rummet.
Jag har beslutat att ägna mig åt studier av olika slag vilket är anledningen till att jag inte kommer att vara här så ofta, eller kanske inte alls. Redan idag är det så många här, att hemkänslan krymper i rummet, som trots allt är mindre mysiga utan snarare överbefolkade av för mig obekanta människor.


/ B.N.


Tack till all personal på Byholmens servicehus,
Vårholmsbackarna 104-110, Skärholmen


Blandade artiklar

Hjälpmedelsinstitutet

Gratis hjälpmedel för personer med psykiska funktionsnedsättningar

- Appar som stöd
- Kognitionsappar
- Appar för kommunikation

Hjälpmedelsinstitutet

Kloka ord

Ju starkare och viktigare arbete, ju oundgängligare är vila och ro.

Carl Von Linné

Vi vill alla ha rykte om oss att vara frikostiga och vi vill köpa det billigt.

Mignon McLaughlin

En invaderande armé går att stå emot, men inte en idé vars tid är kommen.

Victor Hugo