Några patienter som tillhör Gröndals psykosmottagning har valts ut till en hälsoprojektgrupp om kost och hälsa där syftet är att få patienterna att gå ner i vikt och att motionera mera. Det är femton personer som valts ut med en övervikt som kan bottna i att de regelbundet tar medicin som kan ge ökad aptit och därigenom övervikt som biverkning. Innan träffarna inleddes fick patienterna genomgå en hälsokoll med blodtrycksmätning och blodprovstagning samt att skriftligt besvara en hel del frågor om allt möjligt.

overvikt

– Personalen på mottagningen insåg att problemet fanns bland patienterna som lagt på sig övervikt, och därigenom hamnat i en riskgrupp med fara för följdsjukdomar. Då växte idéen fram med forskningsgruppen. Det är en psykiater som heter Eva som håller i det hela. Forskningen på läkemedel går ju framåt, och nu gäller det att finna en metod för att stoppa viktuppgång, säger gruppledaren.

Det började med att dietisten Josefine från överviktsenheten, Karolinska sjukhuset i Huddinge hade föreläsningar med deltagarna vid tre olika tillfällen. Hon pratade om tallriksmodellen och betydelsen av att äta grönsaker och frukt. Det håller en mätt och man undviker att äta onödiga saker. Josefine pratade också om nyttigt fett och hur stor mängd man ska inta. Drycker togs upp vid ett annat tillfälle. Saft, juice och läsk ger bara en massa onödiga kalorier. Motion kan helt enkelt vara att se till att promenera en halvtimme om dagen och då helst lite längre om man ska gå ner i vikt och några gånger i veckan utöka motionen genom att cykla, jogga eller göra något annat som höjer pulsen. Efter föreläsningarna delades gruppen upp i två mindre grupper för att träffas varannan vecka.


Så här går det till när vi träffas

Ljuset silar ner runt om oss från det fyrkantiga takfönstret. De flesta av oss är där god tid innan och vi sätter oss med spänd förväntan på de smaragdgröna stolarna i väntrummet. Innan vi träffas kontrollvägs vi – hoppas att det har gått bra och att vi tappat i vikt sen sist. Det är en speciell våg som man ställer sig barfota på och den mäter hur mycket kroppsfett man har.

Vi träffas varannan vecka för att prata om kost och betydelsen av att motionera regelbundet. Inför varje träff får vi en hemuppgift. Något som vi dessutom varje gång tar med oss till träffen är nedskrivna listor på vad vi har ätit under sju dagar. Efter någon träff fick vi också låna en stegräknare från mottagningen. Det blev ett väldigt pyssel innan alla fick sina stegräknare individuellt inställda efter hur många steg vi gick på en uppmätt sträcka av tio meter. Några av oss har även skaffat sig en egen stegräknare. Efter den träffen har vi noga fyllt i ett statistikpapper med hur många steg vi uppmätt per dag och även om vi haft någon annan aktivitet där vi rört på oss.

Gruppledarna kommer och ropar in oss och ler glatt. Vi går i samlad tropp in rummet där vi ska sitta och prata en stund. Vi sätter oss vid det runda bordet som har ett stort fat fyllt med konstgjorda päron som står i centrum på bordet. De inbjuder till att ta en tugga. Vi inleder med att vi berättar för varandra hur det har gått, om det har varit några problem och vad som har gått bra under de gångna veckorna sedan vi träffades sist. En del idéer får vi från varandra och dessutom rådgivning från gruppledarna. Efter det är det olika teman om vad vi ska prata om. Idag när vi träffas ska vi själva försöka se vad som är problemformulering. Frågan lyder: ”Vanor i min livsstil som jag behöver förändra för att nå mina mål”. För att komma fram till det har vi haft som hemuppgift att titta på våra mat- och rörelselistor, skriva ner det på pappret. Vi diskuterar ämnet och våra gruppledare föreslår andra alternativ till hur vi skulle ta oss från det egentliga problemet. Vi får en ny hemuppgift till nästa gång och vi skingras åt olika håll.

– Ja, kursen har uppfyllt sitt syfte. Några av deltagarnas viktuppgång har stannats upp och meningen är att alla ska ta ett eget ansvar. Man ska ändra på sitt beteende och öka på den vardagliga motionen, inflikar gruppledaren.

Det går bra för oss och till en viss del har vi ändrat på motionsvanorna. En del har det gått bättre för och de har gått ner en hel del. Stegräknaren sporrar en till att vilja promenera längre sträckor. Listorna som vi fyller i hjälper också till att göra oss medvetna om vad vi egentligen stoppar i oss eller hur mycket eller lite som vi rör på oss. Gemenskapen som det är i gruppen underlättar också. Vi ger varandra drivkraft att förhoppningsvis fortsätta på den hälsosamma, smala stigen.

Text:  Annette och Peter


Blandade artiklar

Hjälpmedelsinstitutet

Gratis hjälpmedel för personer med psykiska funktionsnedsättningar

- Appar som stöd
- Kognitionsappar
- Appar för kommunikation

Hjälpmedelsinstitutet

Kloka ord

Ju starkare och viktigare arbete, ju oundgängligare är vila och ro.

Carl Von Linné

Vi vill alla ha rykte om oss att vara frikostiga och vi vill köpa det billigt.

Mignon McLaughlin

En invaderande armé går att stå emot, men inte en idé vars tid är kommen.

Victor Hugo