Nationella hjälplinjen
Jourtelefon för dig eller närstående i kris. Stöd- och krissamtal samt hänvisning via telefon 020 - 22 00 60.
Hjälplinjen är kostnadsfri att ringa.
http://www.hjalplinjen.se

För människor som behöver tala med någon om sin situation, om tankar och om känslor som rör livet i allmänhet finns andra alternativ än psykiatrin.
Till exempel:

Självmordsupplysningen
Till dig som mår dåligt just nu
www.sjalvmordsupplysningen.se
 
 
Jourhavande medmänniska
Exemempelvis vid kriser och ensamhet
08 - 702 16 80
www.jourhavande-medmanniska.com
Södra Centraljouren
Specialistmottagning för allmänpsykiatri
08 - 616 59 40
www.vardguiden.se
Jourhavande kompis
För barn och ungdom
020 - 222 444
www.redcross.se
Familjerådgivning
08 - 508 44 620
www.stockholm.se
Anonyma alkoholister
(kl. 11-13:00 och 18-20:00)
08 - 720 38 42
www.aa.se
Anonyma narkomaner
0771 - 13 80 00
www.nasverige.org
Kvinnofridslinjen
Stödtelefon för dig som upplevt hot och våld
020 - 50 50 50
www.kvinnofridslinjen.se
BRIS
Barnens hjälptelefon
116 111
www.bris.se
Föräldratelefonen
Barnombudsmannen
www.barnombudsmannen.se

Föreningar för patienter och närstående

För dig med psykisk ohälsa finns olika intresseorganisationer som arbetar för att stärka din ställning och öka ditt inflytande över vården.
Intresseorganisationerna arbetar med frågor som rör just din sjukdom eller ditt tillstånd.

Borderline
Föreningen för dig med Borderline
www.anbo.se
Fountain House Stockholm
Mötesplats för personer med psykisk ohälsa
08 - 714 01 60
www.fountainhouse.se
Föreningen balans
Depressiva/manodepressiva bevär
08 - 618 13 33
www.foreningenbalans.nu
IFS
Intresseförbundet för schizofreni
08 - 545 559 80
www.schizofreniforbundet.se
Attention
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
08 - 709 22 60
www.attention-riks.se
RFHL
Narkotika och läkemdelsberoende
08 - 545 560 60
www.rfhl.se
Anorexi/Bulimi-Kontakt
Stöd för personer med ätstörningar
08 - 20 72 14
www.abkontakt.se
Shedo
Ätstörningar och självskadebeteende
www.shedo.org
OCD-förbundet Ananke
Tvångssyndrom
08 - 628 30 30
www.ocdforbundet.seSaknar du en länk? Skriv till oss och tipsa!


Blandade artiklar

Hjälpmedelsinstitutet

Gratis hjälpmedel för personer med psykiska funktionsnedsättningar

- Appar som stöd
- Kognitionsappar
- Appar för kommunikation

Hjälpmedelsinstitutet

Kloka ord

Ju starkare och viktigare arbete, ju oundgängligare är vila och ro.

Carl Von Linné

Vi vill alla ha rykte om oss att vara frikostiga och vi vill köpa det billigt.

Mignon McLaughlin

En invaderande armé går att stå emot, men inte en idé vars tid är kommen.

Victor Hugo