Pdf-arkivet innehåller pdf-versioner av Harang från 1995 till 2000 då tidningen utkom som papperstidning.
Sedan år 2000 har tidningen publicerats som webb-tidning.

En liten folder, "Lillen", med en presentation av det aktuella innehållet på nätet trycks sedan 2003.
Lillen delas ut på platser med anknytning till vår verksamhet och återfinns också i pdf-arkivet.

Blandade artiklar

Hjälpmedelsinstitutet

Gratis hjälpmedel för personer med psykiska funktionsnedsättningar

- Appar som stöd
- Kognitionsappar
- Appar för kommunikation

Hjälpmedelsinstitutet

Kloka ord

Ju starkare och viktigare arbete, ju oundgängligare är vila och ro.

Carl Von Linné

Vi vill alla ha rykte om oss att vara frikostiga och vi vill köpa det billigt.

Mignon McLaughlin

En invaderande armé går att stå emot, men inte en idé vars tid är kommen.

Victor Hugo