Recension av boken Den sårade divan av Karin Johannisson
I denna bok diskuteras psykiatriska diagnoser av tre historiska och kända personer. De var födda på
1800 talet vilket förklarar problemen på den tiden. Deras personligheter blir trots allt inte mindre
intressanta.
Jag tänkte sammanfatta deras liv kortfattat. Jag rekommenderar att ni läser boken själva för att
skaffa er en uppfattning om mentalsjukhusens utveckling och sjukdomar som är svåra att leva med.
Vad som framkommit är att Beckomberga var en statlig inrättning. Som kom att stänga sina portar år
.
Det var mycket tragedi men samtidigt en del ljusa och fina stunder och perioder. Nelly Sachs hade en
djup och fin kontakt med sin mamma de träffades daglidags för att utbyta erfarenheter. Hon var
väldigt rädd också och hade stora problem med sitt boende vid Hornstull. Hon tyckte det satt i
väggarna och tyckte sig se saker som inte fanns på dessa. Det förstod inte poliserna när de hälsade på
hos henne. Familjen flydde från Tyskland och kom att slå sig ner i Stockholm. Nelly kom att utveckla
skrivådran så pass att hon med stolta steg på sjuttotalet kunde hämta nobelpriset för de litterära
färdigheterna. Hur behandlingen var på den tiden har jag inte tid att gå in på. Men hon kom att
utsättas fär etc behandling och det är ju mindre lustfyllt. Men mest var det tabletter. Hur hon klara
och vilka skolor hon gick i nämns inte men det måste ju ha gått bra. Svårigheterna med att komma till
ett nytt land diskuteras en del. Nelly hade sin styrka inte i sitt jag utan i sitt språk. Någon har beskrivit
hennes dagböcker som en vandring mot triumfen. Också före 30-talet är hennes livsvärld skuggad.
Hon var endabarnet. Hade jag själv fått uppleva moderskärleken hade jag gett mitt enda barn allt och
det skulle räcka men livet ter sig väl inte alltid så. Nelly vårdar kontakten med sin far men det är ett
kluvet beroende. Med 30-talets skärpta raslagar påtvingas hon den judiska identitet som från början
är henne främmande. Hon får bara publiceras i judiska tidskrifter. Hon klyvs mellan två identiteter
den judiska och den tyska. Det innebär ett kroniskt tillstånd av bortstötning hemlöshet och jag
förlust. Nelly kommer till Sverige som 49 åring.
Sigrid Hjertén kanske inte säger så mycket men i vissa öron klingar nog namnet välkänt igen. Ja hon
var en mycket framstående konstnärinna ritade mycket föreställande konst hon har gjort flera
målningar på lyftkranarna från vilken stad är svårt att säga för hon och Isac Grünewald levde många
år i den trevliga staden Paris. Hon Isac och deras son blev alla mycket framstående konstnärer.
När hon mycket tragiskt dog under behandlingen. En lobotomi, kom den att förbjudas i Svergie. Det
är ett ingrepp direkt i hjärnan. Främst hos schizofrena. Bortsett från kön var alltså sexualitet en av de
tydligaste markörerna som valdes ut för lobotomi. Genom lager på lager av könad logik kunde läkare
koppla ihop galenskap, normbrytande sexualitet och en radikalkirurgisk åtgärd riktad mot hjärnan.
När lobotomi gradvis fasas ut under 60-talet var det inte för att den uppfattas som inhuman, utan för
den konkurrerades ut av bättre och enklare behandlingsmetoder. På 1950 talet introduceras
neuroleptikan varken Agnes von Krusenstjärna eller Sigrid Hjerten däremot Nelly hann uppleva dem.
Medicinerna var befriande men kom att upplevas som dämpande. På sjukhuset smugglar man ibland
i patienterna tabletterna via kaffet.
I Agnes von Krusenstjernas journal står det hysterika det är så hon själv vill bli sedd. En vildflicka med
någorlunda trygg uppväxt en normal familj med syskon. Det var kärleken som var svår för henne
både förlovning och giftermål kom att avslutas. När hon så småningom kom att ha en relation till en
läkare och det fick hon hållas med. Om man ska se vem som hade roligast kan man nog säga att det
var Agnes. Det är rimligt att beskriva Agnes som en högt sårbar personlighet med bipolära drag som
gradvis låser fast sig själv i en bestämd ångestdramaturgi. Mycket generellt innebar det depressiva
episoder växlar med maniska utmärkta med upprymdhet, rastlösa aktivitet och irritabilitet. I bilden
ingår självöverskattning pratighet, risktagande och ömdömeslöshet. Hon har beskrivit skrikanfallet
som kroppslig reaktion.
Jag har försökt berättat om några kända personligheter. Hos någon kansnske det har väckt ett
inrtresse att läsa boken.

Recension av Annsofi Hedar

Februari 2019


Blandade artiklar

Hjälpmedelsinstitutet

Gratis hjälpmedel för personer med psykiska funktionsnedsättningar

- Appar som stöd
- Kognitionsappar
- Appar för kommunikation

Hjälpmedelsinstitutet

Kloka ord

Ju starkare och viktigare arbete, ju oundgängligare är vila och ro.

Carl Von Linné

Vi vill alla ha rykte om oss att vara frikostiga och vi vill köpa det billigt.

Mignon McLaughlin

En invaderande armé går att stå emot, men inte en idé vars tid är kommen.

Victor Hugo