Detta är lite samlade intryck ifrån boken Passé de ofrivilliga pensionärerna av
Mariann Rundström
Lekande lätt talar Mariann i sin bok om pensionering och om att åldras. Hon
har fångat frågan om att åldras på ett uttrycksfullt sätt.Vi som ser dem i tv
tror nog att de är yngre vi vet ju inte deras ålder. Elderism kallar hon det för när
man är förbrukad runt 65, det är ju vårat svenska system.Mycket kapacitet
finns kvar och hon tycker vi borde höja pensionsåldern i Sverige, den
uppfattningen delas också av en del svenska politiker. Vi är styrda av
pensionslagstiftningen, möjlighet att fortsätta till 67 men därefter är det slut
för många. Väldigt många slutar vid 65 och det fråga setts inte.
De flesta mår ju bra av att arbeta. Det är viktigt för oss människor, det är
hälsobringande. Åldersprocessen går snabbare om man slutar jobba oavsett
om det sker frivilligt eller. Vedertaget är att pensionsåldern är 65 men det
borde gå att fortsätta därefter. De flesta är pigga fram till 80 års åldern och
många blir inte gamla föräns 90, svenska pensionärer är friskas i Sverige.
Boken hör till en av de bättre jag har läst hon skriver både roande, intressant
och lärorikt.Den är gripande samtidigt roande man vill läsa mer. Genom sitt
yrke träffar hon mycket inflytelserika människor BARBRO Westerholm har blivit
inervjuad hon sitter vid 83 års ålder kvar i riksdagen. Hennes kamp om att få
jobba till 75 starta redan på 70-talet. Barbro är en sann liberal människors lika
värde är en grundpelare i existensen för henne, då kan inte åldern sortera ut
henne. Åldersrika människor är snarare närande än tärande men att
föråldrande regler och myter reser hinder och bidrar till en utbredd elderism.
Det är ont om forskning kring elderism och kanske är det tecken på att frågan
inte uppfattas så viktig. Gbg:universitet har sysslat med frågor om detta. Den
spridda uppfattningen om sv som ett åldersfixerat land är att åldern är extra
laddat.

Fixering vid åldern stöter vi på dagligdags, åldersfixering finns. Andvänadet av
personnummret i affären biblioteket mm. När jag handlar är det kopplat till
kortet jag handlar med, alla kontakter med myndigheter banken, skatteverket
förutsätter personnr. Personnumret är unikt för var och en av oss. Jag vill leva
jag vill dö i norden ska det verkligen vara minst attraktivt att bli äldre i norden
för de som vill fortsätta arbeta. Det framkommer också att det är arbetsgivaren
som många gånger förklarar de äldre som mindre viktiga. Att genomgå en
sådan process i arbetslivet är ingen lustig situation. Vara efterfrågad och ha
kompetens gå i gamla hjulspårdet är vad man vill det blir kännbart när man
inte är lika attraktiv. Åldersdiskriminering kommer ofta smygande
arbetskamratera och omgivningen märker inte något. Att bara jobba för att
tjäna pengar blir sekundärt pengarna är kanske inte det hela. Det finns
människor som fasar för pensionsutbetalningarna, begreppet fattig pensionär
hörs ibland. Att bli pensionerad innebär ett avbräck för många, att stiga upp
tidigt på morgonen att ha någonstans att gå där man upplever trivsel och
gemenskap trygghet är faktorer som kan göra dig deprimerad om de
försvinner. Fast har det varit vantrivsel kan det ju kännas bra att sluta vid 65.
Många vill ju sluta då också har man haft ett tungt eller slitsamt arbete kanske
det är en lättnad att sluta.
Arbetslivet i USA ser helt annorlunda ut där ifrågasätts aldrig åldern utan det är
vanligt att man jobbar över 70. Användandet att personnr är inte lika adant
som i Sverige och bemötandet är helt annorlunda där.
Vår egen svenska regering är den yngsta med en medelålder på 30. Det finns ju
mycket för de yngre att lära av de äldre, det är meningen. Att vara lite äldre ska
inte vara någon nackdel man blir ju förvisso klokare med åren.
Den värsta händelsen Mariann har rapporterat ifrån är Pzunamin. Minnena är
starkast därifrån. Vi minns alla jul helgen då det hemska hände. Vi förstår ju att
som journalist är man tvungen att ha speciella egenskaper för att klara en
sådan rapportering. Ett yrke där självkänsla och uttrycksförmåga är viktig.
Det roliga med arbetet är att få träffa så mycket olika och inflytelserika
personer och komma till tals med. Fodras ju samtidigt mycket att bli betittad av
så mycket människor genom jobbet. Det måste stundtals vara ganska nervöst.
Att vara i männioskors blickfång är nog beskaffat med både för och nackdelar.
När jag läser boken blir jag varse om att livet kanske tar slut en dag. En
obehaglig rädsla kommer över mig.Tänk om den sista tiden är här.Man vet ju
inte alltid. Jag har folk runt omkring mig som är äldre och leva vill ju de flesta
göra .
Jag förstår lite mera om hur det är i arbetslivet och problemen där. Relaterar
jag det till vår egen grupp som också finns men som inte märks på samma sätt.
Förstår jag sambanden. Vi har många gånger en del fysiska problem och får
kanske vara glada omdagarna går som planerat och vi kommer iväg till våran
sysselsättning. Många har ju stora besvär att vi får kämpa fast på lite olika
nivåer. Det är bra att känna till vilka rättigheter vi har. Vad som är gemensamt
för de flesta av oss är att det finnsställen att vara på och uppleva gemenskap
tillsammans med andra.
 
Annsofi Hedar Skarpnäck februari 2019

Blandade artiklar

Hjälpmedelsinstitutet

Gratis hjälpmedel för personer med psykiska funktionsnedsättningar

- Appar som stöd
- Kognitionsappar
- Appar för kommunikation

Hjälpmedelsinstitutet

Kloka ord

Ju starkare och viktigare arbete, ju oundgängligare är vila och ro.

Carl Von Linné

Vi vill alla ha rykte om oss att vara frikostiga och vi vill köpa det billigt.

Mignon McLaughlin

En invaderande armé går att stå emot, men inte en idé vars tid är kommen.

Victor Hugo