Stunden av kärleks behag och harmoni, uppfyllda mål bland vardagsruset.
Ett hjärtlig tack för det gångna året, en bättre framtid för de utsatta och glömda.

Ett ord säger mycket om vad som menas med det och mera än man kan tänka sig.

Önskan i ord är starkare än tanken om saken.

Välsigna alla med kärleksfulla ord, ge hopp önska lycka.

Orden är det ärligaste som finns, bevara de och vårda precis som moder jord vi lever på.

/B.N


Blandade artiklar

Hjälpmedelsinstitutet

Gratis hjälpmedel för personer med psykiska funktionsnedsättningar

- Appar som stöd
- Kognitionsappar
- Appar för kommunikation

Hjälpmedelsinstitutet

Kloka ord

Ju starkare och viktigare arbete, ju oundgängligare är vila och ro.

Carl Von Linné

Vi vill alla ha rykte om oss att vara frikostiga och vi vill köpa det billigt.

Mignon McLaughlin

En invaderande armé går att stå emot, men inte en idé vars tid är kommen.

Victor Hugo