På senare tid har tidningar, TV och radio matat oss med budskapet "psyksjuka är farliga" bittida och sent.
Det tragiska mordet på Anna Lindh och lika tragiska mord på icke offentliga personer, bland annat en 5-åring, har givit upphov till spekulationer om huruvida mördarna har varit psyksjuka eller inte. Röster har också höjts med krav på utökad tvångsvård för psykiskt funktionshindrade.

Det är säkert så att gruppen psyksjuka med missbruksproblem, de så kallade dubbeldiagnosarna ( som ofta faller mellan stolarna och varken får vård för sina psykiska problem eller för sitt missbruk) är överrepresenterad i kategorin "dråpare och mördare". Men därifrån till att anta att majoriteten av de psyksjuka skulle vara farliga våldsverkare som borde låsas in är steget långt.

Däremot har vi en annan grupp som upptar nästan hela kategorin våldsverkare, nämligen gruppen män. Men hittills har ingen föreslagit att hela gruppen män ska låsas in, kastreras eller liknande. Trots att den vanligaste våldskategorin i Sverige är den när en man misshandlar sin fru eller sin sambo.

/ Cilla Malmström


Blandade artiklar

Hjälpmedelsinstitutet

Gratis hjälpmedel för personer med psykiska funktionsnedsättningar

- Appar som stöd
- Kognitionsappar
- Appar för kommunikation

Hjälpmedelsinstitutet

Kloka ord

Ju starkare och viktigare arbete, ju oundgängligare är vila och ro.

Carl Von Linné

Vi vill alla ha rykte om oss att vara frikostiga och vi vill köpa det billigt.

Mignon McLaughlin

En invaderande armé går att stå emot, men inte en idé vars tid är kommen.

Victor Hugo