Mobbning är en trist och plågsam verklighet för många, både barn, ungdomar och vuxna. Många har skildrat offrens lidande. En del före detta mobbingoffer turnerar i skolorna och föreläser om mobbningsbekämpning. Vad som driver mobbarna hör man mindre om. En sällan hörd teori uppfångades av Pennskaftets öra: Om man behandlar en människa väl tenderar man att tycka allt bättre om henne. Och motsatsen: Om man behandlar en människa illa tenderar man att tycka allt sämre om henne. Denna mekanism konserverar mobbning.

Vad tror Du, kära läsare? Skriv en rad och mejla till oss på redaktionen!


/Pennskaftet


Blandade artiklar

Hjälpmedelsinstitutet

Gratis hjälpmedel för personer med psykiska funktionsnedsättningar

- Appar som stöd
- Kognitionsappar
- Appar för kommunikation

Hjälpmedelsinstitutet

Kloka ord

Ju starkare och viktigare arbete, ju oundgängligare är vila och ro.

Carl Von Linné

Vi vill alla ha rykte om oss att vara frikostiga och vi vill köpa det billigt.

Mignon McLaughlin

En invaderande armé går att stå emot, men inte en idé vars tid är kommen.

Victor Hugo