Vi lever i ett nytt samhälle. Ingenting är aldrig som det har varit. Frågan är om det blir bättre eller sämre. Regeringen försöker alltid göra ett gott arbete. Men arbetslösheten är alltid den samma, mer eller mindre. Det är som om det hör till samhället, att en vis procent ska gå utan jobb.


Det byggs som aldrig för. Men likväl är det näst intill omöjlig, att för ungdomar att finna egen bostad. Vad är det för vits att bygga nya lägenheter, om bara överklassen har råd att bo där? Men hur som helst, det är i alla fall en god sak att det byggs.

Vi lever nu i ett mångkulturellt samhälle, detta på gott och ont. Främlingsfientligheten finns där, men också ökad tolerans gentemot andra kulturer och religioner. Vi har vant oss vid ett samhälle där alla är olika.

Vi lever ju i en demokrati, och det sedan en lång tid tillbaka. Vi har så vant oss vid demokratiska värderingar, att vi glömt att värna detta. Demokratin måste segra, om vi ska gå mot en bättre värld. Men även om vårt samhälle är fritt och demokratiskt, så är ändå klimatet ganska tungt.

Det finns tjugoåringar som inte vågar gå ut på kvällen, för att de är rädda för våldet på gatan. Ändå satsar regeringen på polisens arbete, som aldrig förr. Det är helt klart att samhället blir allt mörkare, därför är det av största vikt, att faktiskt också peka på det som är gott, och har blivit bättre.

Det finns träfflokaler för de ensamma. Det finns natthärbärgen för de hemlösa. Och det finns försörjningsstöd, för dem som är utan annan inkomst. Det finns alltså möjligheter för alla människor, för en drägligare tillvaro. Det måste finnas en plats för alla i dagens samhälle.


Alla kan hjälpa till att bygga upp ett samhälle, där alla kan känna sig som hemma. Jag hyllar alla som engagerar sig socialt. Tänk om alla, någon gång ibland, gjorde något gott mot sin medmänniska. Då skulle ett nytt samhälle ta form i rätt riktning.


/ Daniel


Blandade artiklar

Hjälpmedelsinstitutet

Gratis hjälpmedel för personer med psykiska funktionsnedsättningar

- Appar som stöd
- Kognitionsappar
- Appar för kommunikation

Hjälpmedelsinstitutet

Kloka ord

Ju starkare och viktigare arbete, ju oundgängligare är vila och ro.

Carl Von Linné

Vi vill alla ha rykte om oss att vara frikostiga och vi vill köpa det billigt.

Mignon McLaughlin

En invaderande armé går att stå emot, men inte en idé vars tid är kommen.

Victor Hugo