Vad är verkligheten? Det kanske är en filosofisk fråga.

Någon sade att verklighet är någon man just nu kan konstatera som fakta. Det jag känner eller tänker behöver inte vara verkligt, eftersom verklighetsuppfattningen försämras i ett tillstånd av psykisk ohälsa. I ett psykotiskt tillstånd existerar ingen verklighet. Då kan man hellre tala om overkligheten.


Men jag menar att verkligheten är nuet, men hur jag uppfattar detta ”nu” kan variera från person till person. Det som hände igår är inte verkligt. Det var verkligt då, inte nu. Det som kommer att hända i morgon är inte heller verkligt. Det kan jag bara se fram emot.

Det förunderliga är att vi kan uppfatta det som sker på olika sätt. Vissa tycker att det vi gör är roligt, andra tycker att det vi gör är tråkigt. Detta beror givetvis på att vi alla är olika. Men att vi existerar. Det är ett faktum och därmed verklighetet.

En filosof sade: ”Jag tänker, därför existerar jag!” En annan filosof sade: ”Jag känner därför existerar jag!”

Att jag existerar är verkligt. Att jag sitter här och skriver, det är verkligheten. Man om vi vänder på det och frågar: Vad är overkligheten då? Att jag kommer bryta benet i morgon. Det är overkligt eller helt osannolikt. Det är ett faktum framkallat av rädsla och helt oförankrat i verkligheten. I det här fallet ser vi att det är rädslan som verkar fram overkliga tankar och bilder.

Verkligheten måste förbli i nuet. Vi lever och andas just nu och hur det kommer att bli i morgon vet vi inte. Men jag kan i nuet planera framtiden. Jag kan också i nuet begrunda det som har varit. Men verkligheten är alltid nuet. Att leva i drömmar och visioner är ett tecken på psykisk ohälsa.


Alla friska människor lever här och nu. Därför måste vi bejaka den verklighet dagen kommer med.

 

/ Daniel

 


Blandade artiklar

Hjälpmedelsinstitutet

Gratis hjälpmedel för personer med psykiska funktionsnedsättningar

- Appar som stöd
- Kognitionsappar
- Appar för kommunikation

Hjälpmedelsinstitutet

Kloka ord

Ju starkare och viktigare arbete, ju oundgängligare är vila och ro.

Carl Von Linné

Vi vill alla ha rykte om oss att vara frikostiga och vi vill köpa det billigt.

Mignon McLaughlin

En invaderande armé går att stå emot, men inte en idé vars tid är kommen.

Victor Hugo