Det heter att livet är en gåva. Med det följer alltid nya överraskningar, båda svåra och trevliga. Men det är som det hör livet till, att det inte alltid ska vara lätt. Det är just när det är som svårast, det är viktigast att leva. Ingen kan växa och mogna som människa, utan att till viss grad ha mött svårigheter. Livet för alltså med sig svårigheter, men det för också med sig glädje, stunder då man verkligen kan njuta av livet och må bra. Och det behöver vi för att kunna möta livets vedermödor.

Frågan är hur vi förvaltar detta liv. Man vill ju veta varför man lever, och så göra något meningsfullt av sina år på jorden. Redan i unga år får man välja vilken utbildning man ska inrikta sig på. Vissa älskar att studera och fortsätter med det, andra är skoltrötta och får därför välja en direkt yrkesutbildning. Men vissa halkar också in i kriminella kretsar och hamnar på så sätt utanför samhället. Vad kan detta bero på?

Med livet följer ett ansvar. Det val jag gör i dag påverkar resten av mitt liv, mer eller mindre. Därför heter det att ”Det man sår får man också skörda”.  Det jag gör i dag får jag ta ansvar för i morgon. Här gäller det att handla klokt och förståndigt. Men man behöver inte göra det så svårt för sig själv. Om du vet vad du mår bra av, så gör det!

Livet är en berg och dal bana. Ibland mår man bra ibland mår man dåligt. Ibland är det lätt, ibland är det svårt. Men vad syftar allt till? Det kan man fråga sig. Om man inte ser något att leva för, så går man oundvikligen mot ett själsligt och kroppsligt sönderfall. Alla människor bör därför hitta en livsuppgift, så att man en gång kan dra sig tillbaka, nöjd med sitt liv.

Att vara nöjd med sitt liv är ovanligt. Det beror på att de flesta bara vill ha större och bättre, utan ände. Men vad är det för liv? Om man inte kan vara nöjd i det lilla, så blir man heller inte nöjd i det större. Men det är inget liv som är värt att leva. Förgäves letar man efter något som kan tillfredsställa en själv, för att till slut vända sig till Gud och läser bibeln: ”Har ni mat och kläder ska ni vara nöjda!” Dessa ord befriar från all materialism, och man kan bli en vanlig enkel människa.

Att vara människa i en trasig värld. Det är svårt. Men ser man nöden i andras liv, så kanske man också ser en livsuppgift. Om man inte betyder något för någon, så blir det tomt att leva. De flesta människor lever bara med sig själv som slutmålet. Att allt vad jaget kan få någon vinning av, blir då det enda som driver mig, och man fastnar i själviskhet. Här gäller det att tänka om. Det gäller att veta att motsatsen till själviskhet inte är osjälviskhet, utan ”kärlek”. Visst ska vi tänka på oss själva, men inta bara.

Det förunderliga är att livet helt plötsligt kan ta en ny vändning. Det är ofta en kris, som får en att värdera om sitt liv. Man inser sin litenhet och kan därför inta en ödmjukare inställning till livet. Det man förr tyckte var viktigt, kanske inte är så viktigt. Fest och glädje kanske har sin tid. Men en riktig man, anser jag, är en person som vet att sköta sitt jobb och ta hand om sin familj.

 

/Daniel

 


Blandade artiklar

Hjälpmedelsinstitutet

Gratis hjälpmedel för personer med psykiska funktionsnedsättningar

- Appar som stöd
- Kognitionsappar
- Appar för kommunikation

Hjälpmedelsinstitutet

Kloka ord

Ju starkare och viktigare arbete, ju oundgängligare är vila och ro.

Carl Von Linné

Vi vill alla ha rykte om oss att vara frikostiga och vi vill köpa det billigt.

Mignon McLaughlin

En invaderande armé går att stå emot, men inte en idé vars tid är kommen.

Victor Hugo