Vi behöver våra drömmar för att hålla hoppet vid liv. Det finns alltid något inom oss som vill vidare - att själv bygga upp ett liv som är värt att leva. Ibland drömmer vi om att göra storslagna ting. Och det är naturligt för en frisk människa, att också vilja göra något stort. Men med tiden måste man släppa vissa drömmar och börja tänka realistiskt – att i nuet praktisera det som är möjligt.

Men att leva i framtida visioner och drömmar kan också vara ett sjukdomstecken. Då har drömmar blivit en typ av verklighets flykt. Man alla friska människor lever i nuet. Man tar sina drömmar till hjälp för att planera för framtiden. I den meningen blir drömmen en förberedelse för någonting nytt.

Människan har alltså en förmåga att drömma och planera. Hon har förmågan att välja sitt liv och leva målinriktat. Där skiljer hon sig från djuren. Drömmar kan bli verklighet. D.v.s. om de är realistiska. Det jag planerar för mitt liv måste ju stämma överens med min egen läggning och mitt eget kunnande.

Nuet är verklighet. Men utan att drömma och fantisera kan man inte ändra på sin verklighet. Förändringen måsta alltid börja i tanken, man får där pröva sina idéer och ställa dem mot ett logiskt tänkande. Sedan kan man börja planera och jobba på sina drömmar. Det är viktigt att hålla visionen vid liv och hålla målet i sikte, särskilt när det blir svårt.

Som ung kan man ha många visioner och drömmar. Och visst får man drömma och fantisera. Men när det gäller verkligheten så är det bäst att bejaka de drömmar som är realistiska och inte ha alltför höga ambitioner. Alla kan naturligtvis inte bli läkare, för det krävs en viss typ av intelligens och ett brinnande intresse i ämnet

Hur viktigt är det inte att gå sin egen väg. Omgivningens krav eller förväntningar får inte hindra mig att göra det jag själv vill. Det finns en risk i att söka vägledning hos andra. För bara det egna hjärtat vet vad som är bäst. Det jag drömmer om i dag kan bli en verklighet. Bara jag håller fast vis visionen och systematiskt arbetar för att nå dit.

/Daniel

 


Blandade artiklar

Hjälpmedelsinstitutet

Gratis hjälpmedel för personer med psykiska funktionsnedsättningar

- Appar som stöd
- Kognitionsappar
- Appar för kommunikation

Hjälpmedelsinstitutet

Kloka ord

Ju starkare och viktigare arbete, ju oundgängligare är vila och ro.

Carl Von Linné

Vi vill alla ha rykte om oss att vara frikostiga och vi vill köpa det billigt.

Mignon McLaughlin

En invaderande armé går att stå emot, men inte en idé vars tid är kommen.

Victor Hugo