Varför dricker man? Och var går gränsen till missbruk? Ska jag dricka över huvud taget.? Dessa frågor vill jag begrunda.

Det som kännetecknar en alkoholist är att han dricker för mycket och alldeles för ofta. Alkoholens rus blir då lyckan i livet. Och man drivs åter och åter igen till flaskan, för att finna glädje i livet. Eller snarare, för att glömma det som är tråkigt i livet. I den meningen så dricker man för att orka leva.

Kan man inte dricka måttligt, så är det bäst att låta bli!

Men kan man inte låta bli, även om man bestämt sig för att sluta dricka. Då är man med all sannolikhet en alkoholist. Och ju förr man kommer underfund om detta, desto bättre. Här gäller det att sluta innan man blir skadad för livet.

Bättre at avstå från alkohol, än att komma på att man är alkoholist!

Bara en frisk människa kan dricka måttligt – alltså att dricka på ett sätt där man inte tar skada. Men ett missbruk kännetecknas av verkningar som: Baksmälla, ångest och ågren. Därför: Om man kan dricka utan dessa verkningar, så är man på god väg till ett måttligt förhållande till alkoholen.

Måttlighet är vägen till hälsa!

Det är hjältemod att leva nyktert!

/Daniel


Blandade artiklar

Hjälpmedelsinstitutet

Gratis hjälpmedel för personer med psykiska funktionsnedsättningar

- Appar som stöd
- Kognitionsappar
- Appar för kommunikation

Hjälpmedelsinstitutet

Kloka ord

Ju starkare och viktigare arbete, ju oundgängligare är vila och ro.

Carl Von Linné

Vi vill alla ha rykte om oss att vara frikostiga och vi vill köpa det billigt.

Mignon McLaughlin

En invaderande armé går att stå emot, men inte en idé vars tid är kommen.

Victor Hugo