Jag har läst en bok som jag varmt rekommenderar. Det är boken Tim av författarinnan Colleen McCullough. Det är samma författarinna som skrivit den mer kända boken Törnfåglarna, som även finns som film. (Tim finns också som film.)

Huvudpersonerna i boken är Tim och Mary. Tim är en 25-årig mentalt efterbliven man som bor hos sina föräldrar. Han jobbar som byggnadsarbetare. Tims arbetskamrater driver en del med honom. Men Tim själv fattar oftast inte poängen med "skämten". Mary är en 45-årig kvinna som bor själv och jobbar som sekreterare. Hon har aldrig haft en närmare relation med en man. När hon för första gången ser Tim blir hon helt betagen av honom. Han är vacker som en grekisk gud. De inleder en vänskapsrelation, som växer sig allt starkare med tidens gång. Bådas liv kommer att totalt förändras genom deras möte.


/ Sylvia Hölbl


Blandade artiklar

Hjälpmedelsinstitutet

Gratis hjälpmedel för personer med psykiska funktionsnedsättningar

- Appar som stöd
- Kognitionsappar
- Appar för kommunikation

Hjälpmedelsinstitutet

Kloka ord

Ju starkare och viktigare arbete, ju oundgängligare är vila och ro.

Carl Von Linné

Vi vill alla ha rykte om oss att vara frikostiga och vi vill köpa det billigt.

Mignon McLaughlin

En invaderande armé går att stå emot, men inte en idé vars tid är kommen.

Victor Hugo