Psykiatri

En god karaktär

 

En god karaktär är så mycket mer, än att tacka nej till en kaka då och då. Karaktären rör hela människan, och man får bygga på den hela livet. Vi alla har svagheter som måste övervinnas, alltså saker och ting man gör, som man innerst inne vet inte är bra för en själv. Och det är ofta många saker.

För att komma tillrätta med sitt liv kan man inte genast ändra på allting. Man måste ta en sak i taget – att lägga det svåraste sist och börja med något enkelt. Man kanske får börja med kost och motion. När det sedan fungerar, så har man samtidigt byggt upp ett självförtroende och kan gå vidare till nästa område.

Att veta vad som är rätt och inte göra det, är det mest förargliga i livet. Men den som försöker och misslyckas ligger faktiskt ännu sämre till. Eftersom misslyckanden skapar dåligt självförtroende och man kan hamna i ett tillstånd av hopplöshet och depression. Därför är det viktigt att känna att det fungerar redan från början. Att till exempel bara sköta disken varje kväll och få det att fungera.

Men sedan gäller det att ta tag i det som är viktigt. Till en god karaktär hör alltså, först och främst, att ta hand om sin kropp. Jag är säker på att man kan förlänga sitt liv med minst tio år, om man bara ändrar på sina matvanor. Och då finns det bara ett recept: Mindre fett och mera grönskar! Till detta hör också att äta på bestämda tider.

Alla bör också ha någon form av plan för motion. Om man har ett stillasittande arbete så är det därför av yttersta vikt att avsätta tid till att röra på sig. Karaktären kan man alltså bygga på hela livet – att arbeta med sig själv och få livet att fungera. Ofta handlar det om att disciplinera sig i starka rutiner och goda vanor. Det handlar om att avstå och välja bort det som bryter ens sitt liv, för att i stället leva på ett sätt som för en framåt.

 

/Daniel

Tankar och känslor


Tankar kan göra ont, men tankar kan också göra gott. Det beror på att en tanke producerar alltid en känsla. Man brukar tala om smärtsamma minnen, händelser som har varit svåra och som i värsta fall framkallar känslor av skam och förnedring. Det gör ont att tänka på vissa händelser i livet. Och om det är alltför jobbigt så kanske man får gå i terapi.


Men vi har också goda minnen, som framkallar känslor av lycka. Det är viktigt att förstå att man kan sortera sina tankar och förädla sina känslor. Om tanken bara handlar om hur man har blivit förorättad, så samlar man bitterhet i sitt hjärta och med tiden blir man en väldigt otrevlig person. Det beror på att mitt lidande har gjort mig cynisk.

Här kommer den kristna tanken på förlåtelse in i bilden. För om jag lär mig att förlåta de människor som har förorättat mig, så kan jag förädla mina tankar till något gott. Jag kan byta ut den bittra tanken mot en tanka av förståelse – en förståelse av att människor inte kan rå på vad de är. En människa är alltid en produkt av det liv hon varit med om.

Det är viktigt att ha i tanken att det som gör ont i dag kommer att med tiden göra mindre ont och till slut helt försvinna. Det kan vara en förlust, obesvarad kärlek eller i värsta fall ett övergrepp. Men även om det gör ont i dag, så kommer det med all säkerhet också en upprättelsedag, en dag då jag kan se på det som ligger bakom mig, ta en djup suck och andas ut.

Själen kan ta skada av något som sker i dag. Och senare kommer tanken på det som har hänt väcka känslor av smärta och vemod. Här gäller det att inte lägga locket på, utan ha någon att prata med. Så kan det som är svårt komma upp till ytan och själen bli frisk igen.

Det är aldrig bra att trycka ner det som är svårt. Därför att det kommer förr eller senare upp på ett eller annat sätt, mardrömmar, depression, dåligt humör. Eller så kan det i värsta fall explodera fram till ett psykotiskt tillstånd.

Om man inte kan hantera sina svåra känslor så resulterar det i att man kommer fly verkligheten på olika sätt, det gör man genom överdriven sömn eller ett osunt tevetittande och i värsta fall genom droger. Missbruk är alltid ett tecken på att man inte orkar leva. Här gäller det att hålla ut, och veta att en dag blir allt bra.

Livet går upp och ner. Det är så för alla människor. Men om man än så befinner sig i det djupaste mörker, så finns det alltid en väg vidare. Det finns alltid något positivt att ta vara på, något att vara tacksam för när man går och lägger sig på kvällen. Så kan man möta en ny dag med nytt mod.

 

/Daniel

 

 

Ett liv som fungerar

Hur ska man få sitt liv att fungera? Många upplever sitt liv som ett enda stort virrvarr av förpliktelser, förströelser, och oförutsedda utgifter. Här gäller det att göra en tvärnit, och börja värdera sitt liv på ett nytt sätt. Det gäller att prioritera det man tycker är viktigt. Personligen anser jag att det finns i huvudsak tre områden, som är värt att få att fungera. Hemligheten är att skapa ordning.

1. Ordnat hem

Hemmet är där vi bor och ska trivas, därför behöver vi städrutiner. Att städa bara när man har lust, är odisciplinerat, och det blir snart rörigt. Därför avsätter vi tid, en dag i veckan till att storstäda. Och sedan en stund på dagen, till att diska och lägga saker och ting på sin plats. Med ordning omkring sig finner man harmoni i sitt inre, och ställer sig i rätt riktning mot ett fungerande liv.

2. Ordnad ekonomi

En dag i månaden har man gott om pengar, men för många är pengarna slut redan första veckan. Här gäller det är göra en kalkyl. Efter att hyran och fakturorna är betalde har vi en viss summa att använda oss av. Jag räknar ut hur mycket pengar jag behöver till mat, och lägger dem åt sidan. Resten av pengarna lägger jag i två högar – en till mig själv, och en till framtiden.  Gör man på detta sätt skapar man en ordnad ekonomi på ett väldigt enkelt sätt.

3. Ordnat arbete

Detta kan vara den svåraste biten, eftersom många är arbetslösa och det är väldigt svårt att få arbete. Ändå bör arbetet dominara livet. Det är därför vi kopplar av, för att kunna sköta vårt arbete under veckorna. Därför kanske man hellre ska säga: ”Ordna ett arbete!” Därför att ett arbete är viktigt för att fungera socialt och mentalt bra. Man ibland kanske man får nöja sig med en praktikplats så länge. Men med hopp om att så småningom få ett riktigt arbete och en god lön.

 

 


 

Kreativitet


Hälsa och kreativitet går hand i hand. Man mår bra av att ha lite saker på gång. Men många är arbetslösa och försoffade. Andra är deprimerade och sjukskrivna. Om man inte har ett jobb att gå till mår man helt klart sämre. Här gäller det att rycka upp sig och hitta på något. Vad har jag för intresse? Vad har jag för talang som jag kan utveckla?

Det finns alltid något inom oss som alltid vill vidare – att själv skapa och utveckla. Här gäller det att finna inspiration, för alltför ofta har lusten dött ut och lågan slocknat. Man bara sitter och funderar på vad man ska hitta på för att få dagen att gå. Men här kan böcker och tidningar bli till hjälp.

Genom att läsa om annat än sitt eget liv, kan lusten komma tillbaka och kreativiteten ta form. Man blir intellektuellt rastlös av att bara sitta stilla. Vi har faktiskt en hjärna som vill tänka och en kropp som vill arbeta. Det kan hjälpa att utveckla ett dagsprogram, så att man inte baras sitter framför teven. Kanske en punktlista på saker man vill ha gjort på en dag. Vad som helst – läsa, skriva, studera promenera. Det är av yttersta vikt att finna tillbaka till sin kreativa ådra, allt för ett hälsosammare liv.


Men tyvärr så finns det tillfällen i livet, när man inte har ork eller lust till någonting. Då är det viktigt att inte sitta ensam och gräva ner sig – att vara bland folk, även om man inte har lust. Andras energi smittar faktiskt av sig. Ensamhet är depressionens bästa vän.


När man återfår förmågan att planera vet man att man håller på att friskna till. Men man kan skynda på processen genom att ha som mål att göra, i alla fall, en sak om dagen. Det kan vara vad som helst, för det jag har utfört får mig att må bra. Nu kanske det inte är bra att tvinga sig till saker och ting, men ibland måste man ta sig i kragen och göra det som måste göras.

En frisk människa vill skapa och utveckla. Alla friska människor lever i nuet – att just nu göra något meningsfullt. Men en sjuk människa har svårt att koppla sig till verkligheten. Hon tenderar till att dagdrömma och fly verklighetan på olika sätt.  ”Verkligheten är nuet”, och om jag mår dåligt just nu, så får jag bejaka det. Det är faktiskt ett friskhetstecken att börja med att erkänna att man mår dåligt. Det är inget att skämmas för.


Människan är alltså i grunden en kreativ varelse. Hela civilisationen vittnar om hennes obegränsade skapandekraft. Därför är det viktigt att inte hamna utanför. Jag själv kan vara med på ett hörn, delta i utvecklingen för ett bättre samhälle.
 


Relationer

Utan relationer kan man inte fungera på rätt sätt. Det är faktiskt i relation till andra man finner sig själv. Visst behöver vi ensamhet, men inte bara. När vi umgås med varandra, så mår vi bra. Men man mår också bra av att dra sig tillbaka och koppla av.


Relationer kan man dela upp i tre områden: familj, vänner, och arbetskamrater. Detta är tre ingredienser som berikar livet. Ensamhet är ett tecken på ohälsa – man blir tillbakadragen och folkskygg.

Vi behöver relationer – sunda förhållanden till sina medmänniskor. I en relation kan man växa genom att berika varandra - man fyller, så att säga, varandras tomrum. Därför får man inte vara rädd för att ta kontakt med andra. Det ges alltid tillfällen att skaffa nya vänner.

Blyghet är ofta en överskattning av det egna värdet. Men när vi förstår att vi är en del av ett större sammanhang, då kan man börja bjuda på sig själv. Det ges alltid tillfällen till gemenskap, framför allt med släkt och vänner, men kanske också i träfflokalen, i kyrkan eller på arbetsplatsen.

Man kan inte kontrollera en relation. Nej, en relation är alltid spontan och oförutsägbar. Och det är spännande. Människor älskar att prata om sig själva, så det är bara ställa frågor: Vad heter du? Var kommer du ifrån? Vad jobbar du med? På det här sättet skapar man en relation, och man kan säga: ”Honom känner jag.”/Daniel

Blandade artiklar

Hjälpmedelsinstitutet

Gratis hjälpmedel för personer med psykiska funktionsnedsättningar

- Appar som stöd
- Kognitionsappar
- Appar för kommunikation

Hjälpmedelsinstitutet

Kloka ord

Ju starkare och viktigare arbete, ju oundgängligare är vila och ro.

Carl Von Linné

Vi vill alla ha rykte om oss att vara frikostiga och vi vill köpa det billigt.

Mignon McLaughlin

En invaderande armé går att stå emot, men inte en idé vars tid är kommen.

Victor Hugo