Om vikten av motion

Vikten av motion är stor för alla människor. Men störst är den vid psykisk ohälsa. Det är nu visat att motion faktiskt ger samma effekt som antidepressiva mediciner.
Men när man mår dåligt är det alltid svårt att förmå sig till att göra saker. Att med ens börja motionera kan tyckas omöjligt. Därför måste man börja i det lilla, att börja med något enkelt. En daglig promenad kan vara en sådan sak.


Man måste ju börja någonstans. Om man har som målsättning att jogga en halvtimma, tre gånger i veckan, så kan man alltså börja med en daglig promenad. Att promenera är något man alltid kan göra, och kräver inte så mycket ork. När man väl sedan har befäst detta, kan med börja fundera på att jogga.

Genom motion så höjer man stresströskeln, och man orkar mer. Så småningom blir detta oumbärligt. Och när man börjar göra framsteg i sin strävan, så ökar självförtroendet. Motion är alltså nyttigt på alla sätt.
Nu kanske man inte är mycket för att jogga eller gå på gym. Då kan man alltid börja på någon lagsport eller kanske en kampsport, allt efter vilken läggning men har. Det blir en fast punkt i tillvaron och något att se fram emot.

Daniel


Blandade artiklar

Hjälpmedelsinstitutet

Gratis hjälpmedel för personer med psykiska funktionsnedsättningar

- Appar som stöd
- Kognitionsappar
- Appar för kommunikation

Hjälpmedelsinstitutet

Kloka ord

Ju starkare och viktigare arbete, ju oundgängligare är vila och ro.

Carl Von Linné

Vi vill alla ha rykte om oss att vara frikostiga och vi vill köpa det billigt.

Mignon McLaughlin

En invaderande armé går att stå emot, men inte en idé vars tid är kommen.

Victor Hugo