Att hantera sin ångest

Ångest beror på en grundotrygghet. Det är en otrygghetskänsla som växer sig starkare, till gränsen till panik. Ångestattacken kommer oftast i situationer man inte kan kontrollera. Det kan vara på tåget, i affären eller i folksamlingar. Man upplever hjärtklappning och yrsel. Det kommer och går och man vet inte vad det beror på. Situationen är ju egentligen helt ofarlig. Ändå får man panikkänslor. Och man börjar kontrollera saker för att hålla ångesten i schack.

Lider man av ångest så behöver man bygga upp en grundtrygghet inom sig. Det gör man först och främst genom att fylla sina behov. Rätt ifyllda behov ger en god bas att stå på. Vi behöver mat och kläder. Vi behöver vänner och familj. Vi behöver arbete och vi behöver fritid.

Ångest kan upplevas som en avgrund, som öppnas i sitt inre. Man söker febrilt efter något som kan lugna ner en. Då finns det vissa knep man kan ta till för att hålla sig lugn. T.ex. kan man se sig omkring, kanske läsa en skylt, iaktta något annat än sin ångest. En annan sak kan vara att bara fästa blicken på sina fötter, som står stadigt fast på jorden.

Människor med svår ångest måste naturligtvis få hjälp. Det första steget måste då bli, att ta mod till sig, och kontakta den psykiatriska vården. Där får man medicin och stödsamtal. Detta kommer att dämpa den ångest som stör ens liv.  

Ibland kan ångest, speciellt panikångest, bara bero på stress. Då kan det bara vara så enkelt som att koppla av, ta ledigt och ta tiden till hjälp.
Men i grunden är alltså ångest en otrygghets känsla, som beror av en grund otrygghet. Därför behöver vi behöver skapa en trygghet runt omkring oss. Vi behöver ett hem och ett arbete. Vi behöver vänner och familj. Vi behöver mat och kläder och vi behöver ägodelar som kan kallas ens egna. Det är alltså aldrig försenat att bygga upp en trygghet. Men det kan ta lite tid.

Ett annat område att arbeta på är självförtroendet. Ett gott självförtroende ger en speciell trygget inombords. Vi behöver fråga oss själva: Vad är jag bra på? Vad för positivt kan jag utveckla i mitt liv? Det är aldrig försenat att utvecklas som människa. Det hör faktiskt till livet att utvecklas som person. Och så bygga upp en grundtrygghet, som blir en god bas att stå på.

/Daniel


Blandade artiklar

Hjälpmedelsinstitutet

Gratis hjälpmedel för personer med psykiska funktionsnedsättningar

- Appar som stöd
- Kognitionsappar
- Appar för kommunikation

Hjälpmedelsinstitutet

Kloka ord

Ju starkare och viktigare arbete, ju oundgängligare är vila och ro.

Carl Von Linné

Vi vill alla ha rykte om oss att vara frikostiga och vi vill köpa det billigt.

Mignon McLaughlin

En invaderande armé går att stå emot, men inte en idé vars tid är kommen.

Victor Hugo