Återhämtning

Många människor drabbas någon gång i livet av en kris. Psykiatrin talar då om yttre eller inre faktorer. Med yttre faktorer menar man då något som händer nu, som man då mår dåligt av. Det kan vara allt ifrån en skilsmässa till utbrändhet. Och med inre faktorer menar man något som har hänt förut, men som nu kommer upp till ytan.

Man kan bara må dåligt, utan att veta varför. Men psykiatrin menar att det är ett friskhetstecken. Eftersom man då har börjat bearbeta det som är eller har varit svårt. Få människor kan må bra hela livet. Tyvärr måste man gå igenom ganska mycket, för att till slut komma att må bra.

I tider av psykisk ohälsa är det tid att vara stilla och vila. Själen läker långsamt. Då är tid för återhämtning. Livet går ju upp och ner, men ibland kan man må riktigt dåligt. Och då måste man också söka hjälp.

Medicin och terapi är alltid bra. Men inget fungerar bättre än att bara vila och koppla av. Att släppa allt ansvar och bara tänka på sig själv. Vad mår jag bra av? Vad tycker jag är kul att göra? Det behöver inte var fel att tänka på sig själv. Tvärt om, det kan vara nödvändigt ibland, att bara ta hand om sig själv.

Hälsan återvänder långsamt. Det måste få ta sin tid. Men när man återfår förmågan att planera, så vet man att man håller på att bli frisk. Då gäller det att inte fatta några förhastade beslut. Mår man fortfarande dåligt så är det bättre att ligga lågt.

Man kan tala om dalgångar i livet, och det drabbar alla människor. Det är tider då allt är jobbigt. Men efter varje dal kommer en kulle. Vägen går långsamt men säkert uppåt igen. Vem vet om man mår bra om man aldrig har mått dåligt? Man kan faktiskt bli en bättre människa genom att ta sig igenom olika svårigheter. Ett tips är att ta sitt lidande som en uppgift. Då riskerar man inte att dras ner, utan man når snart nya höjder.

/ Daniel

 


Blandade artiklar

Hjälpmedelsinstitutet

Gratis hjälpmedel för personer med psykiska funktionsnedsättningar

- Appar som stöd
- Kognitionsappar
- Appar för kommunikation

Hjälpmedelsinstitutet

Kloka ord

Ju starkare och viktigare arbete, ju oundgängligare är vila och ro.

Carl Von Linné

Vi vill alla ha rykte om oss att vara frikostiga och vi vill köpa det billigt.

Mignon McLaughlin

En invaderande armé går att stå emot, men inte en idé vars tid är kommen.

Victor Hugo