Relationer

Utan relationer kan man inte fungera på rätt sätt. Det är faktiskt i relation till andra man finner sig själv. Visst behöver vi ensamhet, men inte bara. När vi umgås med varandra, så mår vi bra. Men man mår också bra av att dra sig tillbaka och koppla av.


Relationer kan man dela upp i tre områden: familj, vänner, och arbetskamrater. Detta är tre ingredienser som berikar livet. Ensamhet är ett tecken på ohälsa – man blir tillbakadragen och folkskygg.

Vi behöver relationer – sunda förhållanden till sina medmänniskor. I en relation kan man växa genom att berika varandra - man fyller, så att säga, varandras tomrum. Därför får man inte vara rädd för att ta kontakt med andra. Det ges alltid tillfällen att skaffa nya vänner.

Blyghet är ofta en överskattning av det egna värdet. Men när vi förstår att vi är en del av ett större sammanhang, då kan man börja bjuda på sig själv. Det ges alltid tillfällen till gemenskap, framför allt med släkt och vänner, men kanske också i träfflokalen, i kyrkan eller på arbetsplatsen.

Man kan inte kontrollera en relation. Nej, en relation är alltid spontan och oförutsägbar. Och det är spännande. Människor älskar att prata om sig själva, så det är bara ställa frågor: Vad heter du? Var kommer du ifrån? Vad jobbar du med? På det här sättet skapar man en relation, och man kan säga: ”Honom känner jag.”/Daniel


Blandade artiklar

Hjälpmedelsinstitutet

Gratis hjälpmedel för personer med psykiska funktionsnedsättningar

- Appar som stöd
- Kognitionsappar
- Appar för kommunikation

Hjälpmedelsinstitutet

Kloka ord

Ju starkare och viktigare arbete, ju oundgängligare är vila och ro.

Carl Von Linné

Vi vill alla ha rykte om oss att vara frikostiga och vi vill köpa det billigt.

Mignon McLaughlin

En invaderande armé går att stå emot, men inte en idé vars tid är kommen.

Victor Hugo