Tankar och känslor


Tankar kan göra ont, men tankar kan också göra gott. Det beror på att en tanke producerar alltid en känsla. Man brukar tala om smärtsamma minnen, händelser som har varit svåra och som i värsta fall framkallar känslor av skam och förnedring. Det gör ont att tänka på vissa händelser i livet. Och om det är alltför jobbigt så kanske man får gå i terapi.


Men vi har också goda minnen, som framkallar känslor av lycka. Det är viktigt att förstå att man kan sortera sina tankar och förädla sina känslor. Om tanken bara handlar om hur man har blivit förorättad, så samlar man bitterhet i sitt hjärta och med tiden blir man en väldigt otrevlig person. Det beror på att mitt lidande har gjort mig cynisk.

Här kommer den kristna tanken på förlåtelse in i bilden. För om jag lär mig att förlåta de människor som har förorättat mig, så kan jag förädla mina tankar till något gott. Jag kan byta ut den bittra tanken mot en tanka av förståelse – en förståelse av att människor inte kan rå på vad de är. En människa är alltid en produkt av det liv hon varit med om.

Det är viktigt att ha i tanken att det som gör ont i dag kommer att med tiden göra mindre ont och till slut helt försvinna. Det kan vara en förlust, obesvarad kärlek eller i värsta fall ett övergrepp. Men även om det gör ont i dag, så kommer det med all säkerhet också en upprättelsedag, en dag då jag kan se på det som ligger bakom mig, ta en djup suck och andas ut.

Själen kan ta skada av något som sker i dag. Och senare kommer tanken på det som har hänt väcka känslor av smärta och vemod. Här gäller det att inte lägga locket på, utan ha någon att prata med. Så kan det som är svårt komma upp till ytan och själen bli frisk igen.

Det är aldrig bra att trycka ner det som är svårt. Därför att det kommer förr eller senare upp på ett eller annat sätt, mardrömmar, depression, dåligt humör. Eller så kan det i värsta fall explodera fram till ett psykotiskt tillstånd.

Om man inte kan hantera sina svåra känslor så resulterar det i att man kommer fly verkligheten på olika sätt, det gör man genom överdriven sömn eller ett osunt tevetittande och i värsta fall genom droger. Missbruk är alltid ett tecken på att man inte orkar leva. Här gäller det att hålla ut, och veta att en dag blir allt bra.

Livet går upp och ner. Det är så för alla människor. Men om man än så befinner sig i det djupaste mörker, så finns det alltid en väg vidare. Det finns alltid något positivt att ta vara på, något att vara tacksam för när man går och lägger sig på kvällen. Så kan man möta en ny dag med nytt mod.

 

/Daniel

 

 


Blandade artiklar

Hjälpmedelsinstitutet

Gratis hjälpmedel för personer med psykiska funktionsnedsättningar

- Appar som stöd
- Kognitionsappar
- Appar för kommunikation

Hjälpmedelsinstitutet

Kloka ord

Ju starkare och viktigare arbete, ju oundgängligare är vila och ro.

Carl Von Linné

Vi vill alla ha rykte om oss att vara frikostiga och vi vill köpa det billigt.

Mignon McLaughlin

En invaderande armé går att stå emot, men inte en idé vars tid är kommen.

Victor Hugo