En god karaktär

 

En god karaktär är så mycket mer, än att tacka nej till en kaka då och då. Karaktären rör hela människan, och man får bygga på den hela livet. Vi alla har svagheter som måste övervinnas, alltså saker och ting man gör, som man innerst inne vet inte är bra för en själv. Och det är ofta många saker.

För att komma tillrätta med sitt liv kan man inte genast ändra på allting. Man måste ta en sak i taget – att lägga det svåraste sist och börja med något enkelt. Man kanske får börja med kost och motion. När det sedan fungerar, så har man samtidigt byggt upp ett självförtroende och kan gå vidare till nästa område.

Att veta vad som är rätt och inte göra det, är det mest förargliga i livet. Men den som försöker och misslyckas ligger faktiskt ännu sämre till. Eftersom misslyckanden skapar dåligt självförtroende och man kan hamna i ett tillstånd av hopplöshet och depression. Därför är det viktigt att känna att det fungerar redan från början. Att till exempel bara sköta disken varje kväll och få det att fungera.

Men sedan gäller det att ta tag i det som är viktigt. Till en god karaktär hör alltså, först och främst, att ta hand om sin kropp. Jag är säker på att man kan förlänga sitt liv med minst tio år, om man bara ändrar på sina matvanor. Och då finns det bara ett recept: Mindre fett och mera grönskar! Till detta hör också att äta på bestämda tider.

Alla bör också ha någon form av plan för motion. Om man har ett stillasittande arbete så är det därför av yttersta vikt att avsätta tid till att röra på sig. Karaktären kan man alltså bygga på hela livet – att arbeta med sig själv och få livet att fungera. Ofta handlar det om att disciplinera sig i starka rutiner och goda vanor. Det handlar om att avstå och välja bort det som bryter ens sitt liv, för att i stället leva på ett sätt som för en framåt.

 

/Daniel


Blandade artiklar

Hjälpmedelsinstitutet

Gratis hjälpmedel för personer med psykiska funktionsnedsättningar

- Appar som stöd
- Kognitionsappar
- Appar för kommunikation

Hjälpmedelsinstitutet

Kloka ord

Ju starkare och viktigare arbete, ju oundgängligare är vila och ro.

Carl Von Linné

Vi vill alla ha rykte om oss att vara frikostiga och vi vill köpa det billigt.

Mignon McLaughlin

En invaderande armé går att stå emot, men inte en idé vars tid är kommen.

Victor Hugo