Harang är en tidskrift som ges ut av MediaBox, en arbetsverksamhet i Björkhagen.
Där finns utrustning för att skapa en produkt som svarar mot tidens krav, och nu går Harang alltså in IT-åldern fullt ut och blir en nättidning.

Men grundtanken är fortfarande densamma, nämligen att vara en mötesplats för människor med en önskan att uttrycka sig i skrift och bild. Meningen är också att själva arbetet med det redaktionella materialet ska fungera som en utvecklingsprocess för de personer som deltar. Harang ställer krav på sig själv att leverera material som är väl så bra som något annat.

Harang har för avsikt att vara en röst i den aktuella debatten vad gäller främst den socialpsykiatriska sektorn. Harang görs av människor som kanske varit borta många år från arbetslivet och som haft en svår situation rent mänskligt. Därför vill Harang belysa frågor som gäller arbetsverksamheter eller träfflokaler eller i viss mån vården, när diskussionens vågor går höga om nedskärningar eller inskränkningar av möjligheter av just den sorten.

Sådana möjligheter som är så viktiga för att ta ett steg framåt igen som människa, och kunna känna att det finns en plats där man behövs och där man kan utveckla ett intresse. I bästa fall kan det kanske leda till ett inträde på arbetsmarknaden för de som så önskar.

Om man väljer att jobba med Harang får man nya arbetskamrater och det är ett stort värde i sig. Kanske finner man till och med nya vänner?
Harang vill gärna vara en inspiration för andra att tala istället för att tiga.

/ Redaktionen

 

Blandade artiklar

Hjälpmedelsinstitutet

Gratis hjälpmedel för personer med psykiska funktionsnedsättningar

- Appar som stöd
- Kognitionsappar
- Appar för kommunikation

Hjälpmedelsinstitutet

Kloka ord

Ju starkare och viktigare arbete, ju oundgängligare är vila och ro.

Carl Von Linné

Vi vill alla ha rykte om oss att vara frikostiga och vi vill köpa det billigt.

Mignon McLaughlin

En invaderande armé går att stå emot, men inte en idé vars tid är kommen.

Victor Hugo