Föreningarnas Hus är en brukarstyrd verksamhet, belägen i Trivselhuset i Skellefteå. Det är fem föreningar som är arbetsgivare för sex anställda. I huset arbetar, utöver en brukarinflytandesamordnare (BISAM), en projektledare, en verksamhetsansvarig, en ekonomiansvarig samt två caféansvarige. De är i sin tur handledare för ett antal medarbetare.

Målet med Föreningarnas Hus är att skapa meningsfulla arbetsuppgifter för personer med ohälsa och funktionshinder, med fokus på psykiska problem. I verksamheten ges det även ut en tidning som heter ”Utvägar” och som är riktad till medlemmar.


Inom ramen för Föreningarnas Hus i Skellefteå drivs ett inflytandeprojekt.

Det är ett samarbete med Samordningsförbundet i Skellefteå, som bidrar med ekonomiska medel till genomförande av delprojektet. Parterna i Samordningsförbundet är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Skellefteå kommun och Västerbottens läns landsting. Inflytandeprojktet har som mål att utveckla metoder för ökat inflytande för personer med psykisk ohälsa.
Det görs i ett inflytanderåd som träffas en gång i månaden. Rådet består av personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller av att vara närstående.

I den gruppen finns kompetens som bl.a. rör återhämtning, intressepolitik, bemötande, tillgänglighet och delaktighet. De vänder sig till föreningar, vård och omsorg, myndigheter, företag och politiker.

Besök Föreningarnas Hus i Skellefteå : http://www.foreningarnashus-skea.se


Blandade artiklar

Hjälpmedelsinstitutet

Gratis hjälpmedel för personer med psykiska funktionsnedsättningar

- Appar som stöd
- Kognitionsappar
- Appar för kommunikation

Hjälpmedelsinstitutet

Kloka ord

Ju starkare och viktigare arbete, ju oundgängligare är vila och ro.

Carl Von Linné

Vi vill alla ha rykte om oss att vara frikostiga och vi vill köpa det billigt.

Mignon McLaughlin

En invaderande armé går att stå emot, men inte en idé vars tid är kommen.

Victor Hugo