Det här är en redogörelse för hur försäkringskassans Pila-projekt med syftet att få tillbaka folk i arbetslivet fungerat i praktiken för två medlemmar av Mediabox. Det består av två intervjuer som utförts av och sammanställts av mig, Ted Wedholm, också medlem av Mediabox.

Intervju med Thomas

Det började med att Thomas fick en kallelse från Försäkringskassan och Compleo, som är den som fått uppdraget att utreda honom. Där stod tider för besök på Sophiahemmet rehabcenter för de två veckor som utredningen tog. Utredningen bestod av en fysisk del, som kontrollerade om några fysiska handikapp förekom. Inga frågor ställdes utan han fick utföra en del moment av fysisk natur. Och en av psykisk, med samtal, inga tester utfördes.

Nästa steg i utredningen bestod av prov på arbetsplats, två stycken, brevsortering på posten och lättare uppgifter på ett bibliotek, att återställa böcker som lämnats tillbaks.

bibliotek barn


Thomas allmänna intryck av bedömningen var positiv, han upplevde att han respekterades, hans åsikter och uppfattning följdes på ett positivt sätt.

Efter utredningen följde ett stort möte med alla inblandade, Compleo, F-kassan, Sophiahemmet och Arbetsförmedlingen. Resultatet blev att han fick plats på Arbetsförmedlingen rehab, och en inriktning på en halvtidstjänst, på en arbetsinsatsnivå som han själv tyckte om och kunde acceptera. En kommentar från Arbetsförmedlingen rehab var att det kunde ta ett halvår innan han kunde beredas anställning någonstans.

Hans allmänna intryck av hela proceduren var positivt, och enligt mig som intervjuade verkade han blivit respektfullt och värdigt bemött av de inblandade.

 

Intervju med Anders

Anders gick igenom projektet under våren och har inte fått något avslutande möte (ännu?), och ingen feedback på sin utredning eller något avslutande möte.

Även Anders fick en kallelse från Försäkringskassan och i hans fall KFG, ett bemanningsföretag från Västerås, där det stod vilka tider och vilka personer han skulle träffa första två dagarna. Han upplever att hanteringen skötts oprofessionellt, med endast ett fåtal inbokade möten per dag, och nya tidsbokningar allt eftersom. Hans kontaktperson på KFG böts ut två gånger, och han reagerade på att de inte hade mobiltelefoner i början, något som gjorde att han inte kunde kontakta dem. Hans fysik utreddes inte vilket han inte förstod, efter förfrågan fick han bara svaret att ”det inte var inbokat”, vilket upplevdes som ytterst irriterande av honom. Vidare intervjuades han av psykiater, psykolog och sjukgymnast med likartade frågor, något som förstås inte heller kunde kunde ses som en förnuftig åtgärd av honom. Första praktiken för Anders var på en Konsumbutik, han anmälde sig hos butikschefen men fick svaret att han inte visste något om saken, och tyckte att han skulle komma tillbaka nästa dag, något som upplevdes som respektlöst och Anders ville inte återkomma till eller kontakta den arbetsplatsen.

myrorna2
 

Efter det skulle han infinna sig hos Myrorna, på lastkajen, där han arbetade med en man som skötte sitt och inte gav Anders några speciella arbetsuppgifter. Då Anders påpekade detta fick han plats med en dam som han upplevde som trevlig, att sortera damkläder, vilket inte gick bra eftersom han inte har någon erfarenhet av damkläder. Detta ledde till att Anders inte kom den överenskomna tredje dagen och p.g.a. den obefintliga arbetsledningen och den förnedrande situationen inte hörde av sig vidare. Efter detta blev han hotad med att hans ersättning från försäkringskassan skulle dras in om han inte samarbetade. Sedan kom han överens med KFG/F-kassan om att få gå återstående arbetsutredning på en bekants plåtslageri, men efter den tiden har han inte blivit hörd om hur det gick på den arbetsplatsen.

Sammanfattningsvis har han en mycket negativ bild av utredningen, han fick höra att han riskerade sin ersättning från F-kassan om han inte samarbetade, han har fortfarande inte fått någon kommunikation om perioden, och inget möte, och upplever/upplevde hotet om utebliven ersättning som ytterst stressande. Han blev inte sedd eller tagen på allvar, och för hans del var det ingen rehabiliteringbedömning.

Författaren av denna artikel noterar att Anders svar på det ursprungliga underlaget där han beskrev tidigare erfarenheter, intressen och övrigt som har med hans person att göra, aldrig nämndes till Anders personligen, och ingen kommunikation om honom om detta förekom, varför utredningen tappades helt p.g.a. detta. Utredningen får betraktas som ett komplett misslyckande.

Fotnot: Anders är ett fingerat namn.