Om Socialt kompetens.

 

Social kompetens, vad är det? Det kan vara något så viktigt som att kunna ta stressen i en miljö. 

Att kunna fungera i en roll, utan att krokna. Det kan vara att ta en roll i det sociala spelet, som

art vara en alfa hane, eller att klara av att vara en förlorare, utan att rasa så djupt i sin roll

som människa så att man inte kan fungera.

Det är den plats man får i livet. om man klarar all stress, och alla andra saker, utan att 

rasa, det är det som är social kompetens. Sådant kan upptränas, i viss mån, exempelvis 

genom  gruppterapi, eller andra grupper där olika former av rollspel, förklaras så att 

man mer kan klara av livet.

Den sociala kompetensen man har, kan tränas upp i viss mån. Vem man är, är inte

säkert, att det är samma människa i olika delar av livet. I viss mån är det bra att 

klara sig ensam. Men ensam är inte stark. Rasar man helt, djupt, svårt, man är 

ensam, utan att ha valt det, detta kan naturligtvis bero på dålig social kompetens.

Social kompetens är den viktigaste delen av livet. Utan detta kan man inte klara sig.

Förstår ni vad jag säger? Se runt er i livet. En roll som vinnare, det kan bero på så

triviala saker som hur man har det med den sociala kompetensen personligen! 


Blandade artiklar

Hjälpmedelsinstitutet

Gratis hjälpmedel för personer med psykiska funktionsnedsättningar

- Appar som stöd
- Kognitionsappar
- Appar för kommunikation

Hjälpmedelsinstitutet

Kloka ord

Ju starkare och viktigare arbete, ju oundgängligare är vila och ro.

Carl Von Linné

Vi vill alla ha rykte om oss att vara frikostiga och vi vill köpa det billigt.

Mignon McLaughlin

En invaderande armé går att stå emot, men inte en idé vars tid är kommen.

Victor Hugo